Strona głównaZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Prawo pracy w praktyce DPS

Prawo pracy w praktyce DPS

 Zapraszam na szkolenie dla pracowników działu kadr Domów Pomocy Społecznej: „Prawo pracy w praktyce DPS”,  które odbędzie się w dniu  2.10. 2014r. w godz. 9.30- 14.30 w Krakowie  Tematem wiodącym szkolenia będą zagadnienia kodeksu pracy: Regulamin Pracy  w DPS – sposób prawidłowego opracowania wraz z przykładowymi wzorami. Stosunek pracy – ...
więcej
Asystent rodziny

Asystent rodziny

Zapraszam na kurs dający kwalifikacje Asystenta Rodziny. Asystent rodziny to nowy zawód, który został zdefiniowany w ustawie o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.  2011 Nr 149 poz. 887 z póź. zm.). Rodzinie przeżywającej trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych gmina przydziela Asystenta rodziny. Zadania Asystenta polegają na udzielaniu ...
więcej
superwizja w pracy socjalnej

superwizja w pracy socjalnej

 Pracownicy socjalni i kierownicy instytucji pomocowych mają zróżnicowane wyobrażenie i wiedzę o superwizji. Akcentują zarówno jej aspekt kontrolny (sprawdzanie wiedzy, kontrola pracy, technika nadzoru), jak i potencjał pomocowy ( wzmocnienie, forma korzystnego dialogu, wymiana doświadczeń). Aktualnie w zdecydowanej większości jednostek pomocy społecznej nie prowadzi się superwizji ...
więcej