Strona głównaOferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Partner 2

Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w tworzeniu dokumentów programowych na szczeblu regionalnym:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa śląskiego: 

  • konsultacje merytoryczne  badań jakościowych: „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”  oraz „ Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim”
  • konsultacje merytoryczne  „Wieloletniego regionalnego planu działań  na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2012 -2020
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie:
  • konsultacje eksperckie w  zespole roboczym  przygotowującym plan działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w ramach projektu systemowego – EFS poddziałanie 7.1.3. 
RegionalneCentrum Polityki Społecznej w Łodzi
  • udział w pracach Zespołu Ekspertów wspierającego proces tworzenie Wieloletniego Planu działań na rzecz Promocji i Upowszechniania ES w województwie łódzkim