Strona głównaOferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Partner 1

Dotychczas współpracowałam z:  Gminą Ropa woj. małopoplskie - opracowania: "Startegia rozwiązywania problemów społecznych 2012-2018" "System przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w gminie Ropa na lata 2011-2015" Gminą Kęty - opracowanie: "Startegia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kęty 2014-2020" Powiatem Tarzańskim - opracowanie: "Startegia ...
więcej

Partner 2

Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w tworzeniu dokumentów programowych na szczeblu regionalnym: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa śląskiego:  konsultacje merytoryczne  badań jakościowych: „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”  oraz „ Organizacje pozarządowe ...
więcej