Strona głównaZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Prawo pracy w praktyce DPS

 Zapraszam na szkolenie dla pracowników działu kadr Domów Pomocy Społecznej: „Prawo pracy w praktyce DPS”,  które odbędzie się w dniu  2.10. 2014r. w godz. 9.30- 14.30 w Krakowie 

Tematem wiodącym szkolenia będą zagadnienia kodeksu pracy:

  1. Regulamin Pracy  w DPS – sposób prawidłowego opracowania wraz z przykładowymi wzorami.
  2. Stosunek pracy – nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( np. wypowiedzenie zmieniające, rozwiązanie bez wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, wiek emerytalny )
  3. Urlopy pracownicze ( niepełny wymiar czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy w ciągu roku, urlop szkoleniowy )
  4. Czas pracy – prawidłowe sporządzanie harmonogramów pracy  - przykłady, obowiązujące przepisy prawne z uwzględnieniem ostatnich zmian.
  5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle obowiązujących przepisów.
  6. Świadczenia przedemerytalne ( kiedy można otrzymać, ochrona przed rozwiązaniem. umowy )
  7. Omówienie ustawy o pracownikach samorządowych
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Podzamcze 26 Ip. (vis a vis Wawelu) sala Szkoły Języków Obcych "Mały Rynek"
zapisy: odeślij "zgłoszenie na szkolenie"

Szczegółowe informacje: tel. 692-45-13-44