Strona głównaOferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Partner 1

Dotychczas współpracowałam z: 
Gminą Ropa woj. małopoplskie - opracowania:
"Startegia rozwiązywania problemów społecznych 2012-2018"
"System przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w gminie Ropa na lata 2011-2015"
Gminą Kęty - opracowanie:
"Startegia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kęty 2014-2020"
Powiatem Tarzańskim - opracowanie:
"Startegia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu tarzańskiego na lata 2014-2020"