Strona głównaZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

superwizja w pracy socjalnej

 Pracownicy socjalni i kierownicy instytucji pomocowych mają zróżnicowane wyobrażenie i wiedzę o superwizji. Akcentują zarówno jej aspekt kontrolny (sprawdzanie wiedzy, kontrola pracy, technika nadzoru), jak i potencjał pomocowy ( wzmocnienie, forma korzystnego dialogu, wymiana doświadczeń). Aktualnie w zdecydowanej większości jednostek pomocy społecznej nie prowadzi się superwizji pracy socjalnej, choć pracownicy deklarują przekonanie o jej pozytywnym wpływie na efekty swoich działań.


Oferta skierowana jest do kierowników jednostek, jak również do pracowników socjalnych, gdyż głównym celem jest przedstawienie istoty i znaczenia superwizji w zawodzie „pracownik socjalny”, co z pewnością pozwoli ocenić przydatność superwizji w codziennej pracy. 

Jednodniowe szkolenie podzielone jest na dwie części. Pierwsza, krótsza to teoretyczne wprowadzenie do tematyki superwizji pracy socjalnej. Druga część – treningowa - zakłada uczestnictwo w jednej lub dwóch grupowych sesjach superwizyjnych (każda z sesji zakłada wykorzystanie innych metod). Proponowane sesje superwizji pracy socjalnej zostały optymalnie przystosowane do potrzeb pracowników instytucji pomocy społecznej. Zawierają elementy skupiające się na metodyce pracy socjalnej i jednocześnie dbają o przepracowanie emocji oraz relacji w pracy z klientem, współpracownikami, w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych. Prowadzący szkolenie to wieloletni pracownicy instytucji pomocy społecznej, doświadczeni szkoleniowcy i superwizorzy pracy socjalnej. Brali aktywny udział w opracowaniu  standardów pracy socjalnej oraz w konsultowaniu treści standardu superwizji pracy socjalnej

Ramowy program szkolenia:
część 1 teoretyczna:

  • Superwizja pracy socjalnej: znaczenia pojęcia. Cele superwizji pracy socjalnej, umiejscowienie prawne, standardy superwizji pracy socjalnej;
  • Funkcje i formy realizacji superwizji w pracy socjalnej;
  • Etapy procesu superwizyjnego, dokumentacja wykorzystywana w superwizji;
  • Narzędzia wspomagające superwizję oraz metody i wzorce pracy z przydatne w superwizji;
  • Trudności pojawiające się w superwizji

część 2 praktyczna

  •  Analiza gotowości uczestników do uczestnictwa w treningu superwizyjnym / sesji superwizyjnej;
  •  Grupowy trening superwizyjny – warsztat superwizowania przypadków własnych uczestników szkolenia (superwizja grupowa z wykorzystaniem metodyki grup Balinta)
  •  Omówienie sesji superwizyjnej.