Oferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Oferta forES

Elementem wyróżniającym forES na tle innych firm szkoleniowych jest bezpośrednie, praktyczne doświadczenie trenerów w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a także zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wyniesione z długoletniej pracy zawodowej w tym sektorze na szczeblu samorządowym i rządowym.  

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenia „szyte na miarę” – w pełni odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom, wynikającym z sytuacji zawodowych i realiów funkcjonowania instytucji pomocowych.


W ramach współpracy oferuję:

 • szkolenia dla kadry zarządzajacej i pracowników jednostek organizacyjnych: Osrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 • przygotowanie i opracowanie startegii rozwiązywania problemów społecznych w gminie i powiecie
 • opracowania eksperckie z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • przygotowanie i opracowanie wieloletnich programów społecznych, np. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny ...
 • doradztwo metodyczne z zakresu standardów pracy socjalnej, kontraktów socjalnych,ewaluacji działań w ramach pracy socjalnej;
 • superwizję pracy socjalnej

Aktualne szkolenia:
 

Prawo pracy w praktyce DPS

 Zapraszam na szkolenie dla pracowników działu kadr Domów Pomocy Społecznej: „Prawo pracy w praktyce DPS”,  które odbędzie się w dniu  2.10. 2014r. w godz. 9.30- 14.30 w Krakowie 

Tematem wiodącym szkolenia będą zagadnienia kodeksu pracy:

 1. Regulamin Pracy  w DPS – sposób prawidłowego opracowania wraz z przykładowymi wzorami.
 2. Stosunek pracy – nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( np. wypowiedzenie zmieniające, rozwiązanie bez wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, wiek emerytalny )
 3. Urlopy pracownicze ( niepełny wymiar czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy w ciągu roku, urlop szkoleniowy )
 4. Czas pracy – prawidłowe sporządzanie harmonogramów pracy  - przykłady, obowiązujące przepisy prawne z uwzględnieniem ostatnich zmian.
 5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle obowiązujących przepisów.
 6. Świadczenia przedemerytalne ( kiedy można otrzymać, ochrona przed rozwiązaniem. umowy )
 7. Omówienie ustawy o pracownikach samorządowych
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Podzamcze 26 Ip. (vis a vis Wawelu) sala Szkoły Języków Obcych "Mały Rynek"
zapisy: odeślij "zgłoszenie na szkolenie"

Szczegółowe informacje: tel. 692-45-13-44

brakbrak