Oferta szkoleńZrealizowane projekty i szkoleniaWspółpraca międzynarodowaPartnerzyReferencje

Witamy

for ES jest firmą szkoleniową specjalizującą się w zagadnieniach polityki społecznej i ekonomii społecznej – działa od 1 października 2009r. - obecnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z perspektywą współpracy ze specjalistami - praktykami pracy socjalnej.

Kontakt

forES – Jadwiga Pauli
biuro@fores.com.pl

PROJEKTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Oferta forES

Elementem wyróżniającym forES na tle innych firm szkoleniowych jest bezpośrednie, praktyczne doświadczenie trenerów w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a także zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wyniesione z długoletniej pracy zawodowej w tym sektorze na szczeblu samorządowym i rządowym.  

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować szkolenia „szyte na miarę” – w pełni odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom, wynikającym z sytuacji zawodowych i realiów funkcjonowania instytucji pomocowych.


W ramach współpracy oferuję:

  • szkolenia dla kadry zarządzajacej i pracowników jednostek organizacyjnych: Osrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
  • przygotowanie i opracowanie startegii rozwiązywania problemów społecznych w gminie i powiecie
  • opracowania eksperckie z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
  • przygotowanie i opracowanie wieloletnich programów społecznych, np. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny ...
  • doradztwo metodyczne z zakresu standardów pracy socjalnej, kontraktów socjalnych,ewaluacji działań w ramach pracy socjalnej;
  • superwizję pracy socjalnej

Aktualne szkolenia:
 
brak

"Ekonomia społeczna - nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju lokalnego"

Grudzień '09 -w ramach PO KL realizowanego przez Centrum Ekonomii Społecznej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
http://www.dces.diecezja.tarnow.pl
brak